Salderen, wat is dat?

Wanneer u zonnepanelen heeft geïnstalleerd, zult u de ene keer meer energie ontvangen dan dat u verbruikt en de andere keer juist meer verbruiken dan uw zonnepanelen op dat moment opleveren.

De energie die u ontvangt maar niet verbruikt, wordt in principe niet opgeslagen (en gelukkig ook niet weggegooid!) maar teruggegeven aan het openbare net.

In feite is dit een product dat u levert aan het (uw eigen) energiebedrijf. Daar zou u een factuur voor kunnen sturen maar daar wordt natuurlijk niemand blij van. In plaats daarvan, trekt uw energieleverancier de terug geleverde energie af van de verbruikte energie. Dit heet ‘salderen’.

Salderen, hoe werkt het?

  1. U registreert uw zonnepanelen installatie bij uw netbeheerder via energieleveren.nl
  2. U kunt beginnen met salderen
  3. Uw meter (analoog, digitaal of slim) registreert de levering van opgewekte energie naar uw energieleverancier. Is de meter niet geschikt om dit te registreren? Dan krijgt u van uw netbeheerder een geschikte meter. Solar Totaal Advies kan u adviseren over de meter.

Energie ‘over’? Vergoeding!

Uw energieleverancier kijkt per jaar hoeveel energie u heeft verbruikt en hoeveel u heeft geleverd. Dit wordt 1 op 1 tegen elkaar weggestreept. De geleverde energie wordt dus afgetrokken van de verbruikte energie. Hierdoor betaalt u per jaar aanzienlijk minder dan wanneer u géén zonnepanelen zou hebben gehad.

Een voorbeeld:

U heeft dit jaar 4000 kW verbruikt, en 3000 kW opgewekt met uw zonnepanelen. Dit wordt tegen elkaar weggestreept, waardoor u nog maar 1000 kW (x bijvoorbeeld € 0,20) hoeft te betalen aan uw energieleverancier.

Heeft u in totaal meer opgewekt dan verbruikt en dus onderaan de streep nog energie ‘over’? Dan ontvangt u een vergoeding van uw energieleverancier. De hoogte van de vergoeding verschilt per leverancier, check daar dus even om hoeveel het gaat. Het kan aantrekkelijk zijn van energieleverancier te wisselen, Solar Totaal Advies kan u hierover een goed advies geven.

Regels salderen

Aan de salderingsregeling zijn wel een aantal regels verbonden:

  • U moet de energie via dezelfde aansluiting terug leveren als waarmee het energiebedrijf ú de energie levert.
  • De salderingsregeling geldt alleen wanneer u een kleinverbruikersaansluiting heeft. Dit is een aansluiting t/m 3x80Ampère, u kunt bij uw energiebedrijf checken welke aansluiting u op het moment heeft. Vrijwel alle huishoudelijke aansluitingen kunnen gebruik maken van de regeling.

Salderingsregeling na 2023

De nieuwe salderingsregeling is inmiddels bekend. Met deze brief van Minister Wiebes is nu eindelijk duidelijkheid gekomen voor iedereen die zonnepanelen bezit.. Na 1 januari 2023 zal dit jaarlijks afgebouwd gaan worden met 9% tot 2031. Dit houdt dus in dat je per jaar 9% opgewekte stroom minder kan salderen. Dus in 2024 mag je dan nog 82% salderen enzovoorts tot 0 in 2031. Dit is dus positief nieuws voor iedereen die zonne-energie levert! Anders gezegd, het komt erop neer dat de opgewekte stroom die je zelf terug stopt in het net, niet meer volledig mag verrekenen met de stroom die je afneemt. De overheid zal dus stapsgewijs steeds minder energiebelasting terugbetalen. Wel heeft het kabinet aangegeven dat de terugverdientijd van de zonnepanelen niet mag oplopen.

Heeft u vragen over salderingsregeling? Neem contact met ons op en we leggen het u haarfijn uit. 

Offerte zonnepanelen (vrijblijvend)