Duurzame energie, wat is dat nu eigenlijk?

Alle energie die wordt opgewekt op een milieuvriendelijke manier is duurzame energie. Denk aan windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Duurzame energie raakt nooit op en draagt bij aan ons leefmilieu en toekomstige generaties.

Het gebruik van duurzame energie is heel belangrijk omdat onze fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld kolen, olie en gas) aan het opraken zijn en de temperatuur op aarde stijgt door de uitstoot van CO2. Om de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen, moéten we meer gaan doen met duurzame energie.

Met de aanschaf van zonnepanelen doet u dus niet een plezier aan uw eigen portemonnee en het milieu op dít moment, maar vooral ook voor toekomstige generaties.

Voorbeelden van duurzame energie

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Biobrandstof
  • Energie uit water
  • Geothermische energie (aardwarmte)

Meer informatie vindt u op de site van Milieu Centraal.

Contact